Takk for hjelp og støtte i 2011:

 

Beate V. Bettum

www.e-kro.no

Knut Dahl

 

Kulturkontoret i Hof

www.hof.kommune.no

Birger Å. Brynildsen

 

Start Vestfold

www.startivestfold.no

 

Hege M. Bredrup

 

 

 

 

Gunn og Trygve Bredrup

 

 

 

Astri Tone og Hanna Pauline

 

 

 

Tove Sikkeland og Odd Nilsen

 

 

 

 

 

 

 

Til hovedsiden